Drukuj artykuł

Rekrutacja

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


 

Szkolenia realizowane w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II" są skierowane do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.

 

Rekrutacja na szkolenia była prowadzona do 25 września 2020 roku.

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH KGW: ZOBACZ

 

Informujemy, że w związku z dynamicznym, dobowym wzrostem zakażeń COVID-19, kierując się poczuciem odpowiedzialności zarówno za uczestników szkoleń, jak i wykładowców, Fundacja EFRWP podjęła decyzję o przełożeniu szkoleń na wiosnę 2021 roku. Więcej inromacji można znaleźć tutaj: SZKOLENIA DLA KGW

 

Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.