Drukuj artykuł
housesepator O projekciesepator Edycja 2020/21sepator Materiały szkoleniowebread_active_right

Materiały szkoleniowe

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II".

 

Do pobrania:

 

Poradnik dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

Lista obecności na szkoleniu


Potwierdzenie przyjęcia materiałów szkoleniowych

 

Prezentacje z wykładów:

 

Lokalne, regionalne i tradycyjne produkty - dziedzictwo kulinarne, istota krótkich łańcuchów dostaw (Izabella Byszewska)

Możliwość sprzedaży produktów przez KGW (Izabella Byszewska)

Żywność wysokiej jakości - krajowe i unijne systemy jakości żywności, wsparcie producentów (Grażyna Kurpińska)

KGW jako lider działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej - budowanie partnerstw i źródła finansowania działalności (Karolina Trudnowska)

 

 

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.