Drukuj artykuł

O projekcie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.


Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego realizuje operację pt. „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II".

 

Jej celem jest wsparcie merytoryczne podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy tymi podmiotami oraz rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

 

 

Grupa docelowa operacji:

  • członkowie Kół Gospodyń Wiejskich, działających na terenie 9 województw Polski (podlaskie, lubelskie, podkarpackie, śląskie, łódzkie, dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie i kujawsko-pomorskie);
  • uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych oraz kształcących w kierunkach gastronomicznych.

 

 

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

  • 9 jednodniowych szkoleń dla członków KGW z następujących województw: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego;
  • 9 warsztatów kulinarnych (prowadzonych przez członków KGW) w szkołach podstawowych oraz kształcących w kierunkach gastronomicznych z wyżej wymienionych 9 województw;
  • wydanie uaktualnionego i uzupełnionego poradnika dla członków KGW, zawierającego rozszerzoną tematykę szkoleń realizowanych w ramach operacji;
  • promocję operacji w czasopismach branżowych.

 

 

Planowane efekty operacji:

  • przeszkolenie 450 członków KGW z zakresu m.in. możliwości tworzenia partnerstw z innymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, źródeł finansowania działalności; krajowych i unijnych systemów jakości żywności; istoty krótkich łańcuchów dostaw, a za ich pośrednictwem promocji produktów; dziedzictwa regionalnego, kulinarnego ich regionu, znaczenia produktów lokalnych i tradycyjnych;
  • przeszkolenie 675 uczniów i 45 nauczycieli szkół podstawowych i kształcących w kierunkach gastronomicznych z zakresu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych;
  • 10 publikacji w czasopismach lokalnych/regionalnych oraz w ogólnopolskich/branżowych;
  • wydanie poradnika dla KGW.

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.