Drukuj artykuł
housesepator Europejskie Systemy Jakości Żywnościbread_active_right

Europejskie Systemy Jakości Żywności

W 1992 r. Unia Europejska przyjęła rozporządzenia premiujące żywność wysokiej jakości związaną ze środowiskiem i tradycją, często wytwarzaną przez drobnych producentów. Oczywiście warunki bezpieczeństwa i higieny wytwarzania takich produktów muszą być zagwarantowane  w takim samym stopniu, jak ma to miejsce w przypadku produktów  wytwarzanych na masową skalę.

 

W celu wyróżnienia produktów wysokiej jakości, zostały wprowadzone europejskie systemy certyfikowania i znakowania produktów wysokiej jakości:

 

  • system certyfikowania i znakowania produktów najwyższej jakości o charakterystycznych cechach wynikającychz tradycyjnego składu lub sposobu wytwarzania lub ze związku z miejscem pochodzenia

 

 

Te znaki gwarantują konsumentowi, że nabywa produkty unikalne o jakości wyższej od przeciętnej, wynikającej ze specjalnej receptury lub surówców w przypadku GTS i ścisłego związku z obszarem wytwarzania i jego cechami w przypadku ChNP i ChOG. Unikalność i jakość są stale potwierdzane specjalnymi badniami upoważnionych jednostek certyfikujących.

 

Portal zawiera informacje przede wszystkim o tym podstawowym systemie europejskiej polityki jakości  artykułów rolno-spożywczych  jego zasadach oraz o produktach zarejestrowanych w tym systemie.

 

 

Unijne logo produkcji ekologicznej

 

 

Rolnictwo ekologiczne stanowi oddzielny obszerny dział wytwarzania produktów, który nie mieści się w tematyce tego portalu.Prawo unijne zezwala na tworzenie krajowych systemów jakości, notyfikowanych jako takie przez Komisję Europejską. Aktualnie w Polsce są dwa takie działające systemy:

 

  • Integrowana Produkcja (IP) która w swym charakterze jest bardziej zbliżona do rolnictwa ekologicznego niż do produktów regionalnych i tradycyjnych.

 

 

  • Krajowy system jakości "Jakość Tradycja" Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związku  Województw RP, również  gwarantuje konsumentowi nieprzeciętną jakość produktu wynikającą z jego tradycyjnego charakteru, potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.

 

 

 

Zobacz także: