Drukuj artykuł

Wymagania higieniczno-sanitarne

Na podstawie Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych zakłady wytwarzające produkty spożywcze pochodzenia roślinnego lubniepodlegające inspekcji weterynaryjnej powinny być zatwierdzone lub zarejestrowane przezPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Z obowiązku zarówno zatwierdzania, jak i rejestracji wyłączone są:

 

  • produkcja podstawowa na własny, domowy użytek,
  • domowe przygotowanie, przetwarzanie lub składowanie na własny domowy użytek.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych, zwolnione są z zatwierdzania, ale podlegają rejestracji:

 

  • bezpośrednie dostawy małych ilości takich surowców, jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby uprawne, pochodzących wyłącznie z własnych upraw lub hodowli producentów produkcji pierwotnej, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych  (działalność rolnicza nie podlaega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych , za wyjątkiem działów specjalnej produkcji rolnej) oraz pozostałych surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego oraz wyżej wymienionych produktów w postaci suszonej lub kiszonej, do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego, bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego.

 

Więcej o dostawach bezpośrednich... (na podstawie informacji ze strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku).