Drukuj artykuł

Targowiska i bazarki

Ważnym, tradycyjnym miejscem sprzedaży produktów lokalnych, a więc często także regionalnych, są targowiska i bazarki w dużych miastach. Choć rzadziej odbywa się na nich sprzedaż bezpośrednia, to jednak często sprzedawcy swoje towary kupują bezpośrednio od producenta. Niestety, nie zawsze kupujący jest o tym informowany, a i sprzedający często nie potrafią odpowiedzieć na pytania o pochodzenie towaru.

 

Sprzedaż bezpośrednia częściej odbywa się na targowiskach w mniejszych miastach. Taka możliwość aktywizuje mieszkańców obszarów wiejskich i daje im szansę dotarcia z ofertą do różnego typu klientów (nie tylko indywidualnych, bo na targach zaczynają się zaopatrywać także restauratorzy). Udział w tego typu sprzedaży pozwala poznać klientów, często jest sposobem na pozyskanie stałych odbiorców swoich produktów. Wpływa też na rozwój gospodarczy regionu i lokalnej przedsiębiorczości, tworzy nowe miejsca pracy (obsługa targów), a bezpośrednia konkurencja między wytwórcami wymusza na nich poprawę jakości produkowanych towarów. Klienci bazarku, w bezpośrednim kontakcie z producentami, mogą dowiedzieć się więcej o pochodzeniu i wytwarzaniu produktów, które kupują.

 

Program „Mój Rynek"

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, popierając oczekiwania mieszkańców wsi, wprowadziło program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 polegający na budowie, modernizacji, przebudowie, remoncie, wyposażeniu targowisk w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Maksymalna pomoc skierowana do jednej gminy to milion złotych. Pomoc ta jest refundacją 75% kosztów związanych z budową lub przebudową już istniejącego targowiska. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na cały program zostanie przekazanych 210 mln złotych. Zakłada się, że w ramach programu powstanie około 300 projektów. Taka pomoc umożliwi łatwiejszy zbyt produktów rolnych poprzez skrócenie łańcucha dystrybucji, obniży koszty działalności wytwórców, co jednocześnie pozwoli im na osiągnięcie wyższych dochodów. Jednym z punktów programu jest zorganizowanie targowisk w taki sposób, aby rolnicy mieli do nich łatwy dostęp.