Drukuj artykuł
housesepator Miejsca sprzedażybread_active_right

Miejsca sprzedaży

Krótkie łańcuchy żywności

 

W Polsce pojawia się coraz więcej miejsc sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Ten portal informuje przede wszystkim o miejscach sprzedaży, w których produkty są sprzedawane w tzw. krótkich łańcucha żywności czyli bezpośrednio przez producenta, bez udziału pośredników lub z jednym pośrednikiem.

 

Towary tak dostarczane nie przechodzą przez wiele miejsc i rąk. Nie są wielokrotnie przepakowywane, zamykane w magazynach, konserwowane, chemizowane, napromieniowywane czy chłodzone. Są więc lepszej jakości! Taki sposób dystrybucji umożliwia obniżenie kosztów sprzedaży i zakupu, zmniejsza zużycie paliwa, co z kolei pozwala na ograniczenie emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych.

 

Do opisania skutków transportu żywności używa się skrótowego terminu Food miles, czyli żywnościokilometry, to odległość, jaką produkt żywnościowy przebywa od miejsca jego wytworzenia do konsumenta. Jest to jeden z czynników stosowanych przy ocenie oddziaływania żywności na środowisko, w tym na globalne ocieplenie.

 

Sprzedaż w krótkim łańcuchu zmniejsza odległość kulturową pomiędzy konsumentem a producentem i miejscem wytwarzania produktu. Konsument nabywając produkt, często decyduje się nań nie tylko z powodu cech samego produktu, ale także z powodu specyficznych cech oraz warunków przyrodniczych i kulturowych, w których produkt powstaje. Zwiększając popyt na lokalne produkty, my konsumenci wpływamy na kształt i jakość lokalnej produkcji w przyszłości. Slow Food ukuł na takie świadome działanie termin koproducent by podkreślić siłę konsumenta, który poprzez swoje świadome wybory, może wyjść z roli biernej i mieć czynny udział i wpływ na tych, którzy produkują nasze jedzenie. W ten sposób konsument staje się częścią procesu produkcji żywności.

 

Wybierz pozycję z menu po lewej stronie i zobacz gdzie znajdziesz dobre produkty niedaleko siebie.


Jeśli sam(a) sprzedajesz lub wiesz gdzie są sprzedawane produkty tradycyjne i regionalne, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: produkty@efrwp.com.pl, a my po sprawdzeniu informacji, zamieścimy ją na portalu.


 

 

 

 

 

Zobacz także: