housesepator Galeriasepator Warsztaty w Szkole Podstawowej w Pielgrzymcebread_active_right

Warsztaty w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

W dn. 28 września 2018 roku członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Pielgrzymki przeprowadziły warsztaty dla dzieci w Szkole Podstawowej w Pielgrzymce.