housesepator Galeriasepator Zajęcia w Szkole Podstawowej w Gierałtowicachbread_active_right

Zajęcia w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

W dn. 10 października 2018 w Szkole Podstawowej w Gierałtowicach odbyły się zajęcia kulinarne dla uczniów klasy 4b. Poprowadziły je przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich Gierałtowice.