housesepator Galeriasepator Koło Gospodyń Wiejskich z Chociemyśla - warsztaty dla dziecibread_active_right

Koło Gospodyń Wiejskich z Chociemyśla - warsztaty dla dzieci

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

Warsztaty dla uczniów Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Kotli, Filia Chociemyśl przeprowadziły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Chociemyśli w dn. 27.09.2018.