housesepator Galeriasepator Stowarzyszenie Strzeczoniacy w SP w Debrzniebread_active_right

Stowarzyszenie Strzeczoniacy w SP w Debrznie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

Kolejne zajęcia dla dzieci w ramach projektu ,,Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem'', zrealizowane przez Stowarzyszenie Strzeczoniacy w Szkole Podstawowej w Debrznie 30 sierpnia 2018 roku.