housesepator Galeriasepator Agroturystyka Zyta Górna Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dla Zespółu Kształcenia i Wychowania w Stężycybread_active_right

Agroturystyka Zyta Górna Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dla Zespółu Kształcenia i Wychowania w Stężycy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

Zajęcia zorganizowane 18 czerwca przez Agroturystyka Zyta Górna Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie dla uczniów Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy.