housesepator Galeriasepator Koło Gospodyń Wiejskich Wambierzyce w SP w Wambierzycachbread_active_right

Koło Gospodyń Wiejskich Wambierzyce w SP w Wambierzycach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wambierzycach odbyły się 13 września. Zorganizowały je członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Wambierzyce.