housesepator Galeriasepator Festyn rodzinny ,,Grunt to rodzinka''bread_active_right

Festyn rodzinny ,,Grunt to rodzinka''

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce (woj. podlaskie).