housesepator Galeriasepator IV Wojewódzkie Święto Ziół w Milanowiebread_active_right

IV Wojewódzkie Święto Ziół w Milanowie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


W trakcie wydarzenia nie mogło zabraknąć Pań ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gminy Fajsławice (woj. lubelskie).