housesepator Galeriasepator Jarmark Galicyjski Smaki Roztocza w Narolubread_active_right

Jarmark Galicyjski Smaki Roztocza w Narolu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Rudy Różanieckiej wzięły udział w XIX Jarmarku Galicyjskiego Smaki Roztocza w Narolu, gdzie promowały regionalne dania i produkty.