housesepator Galeriasepator Koło Gospodyń Wiejskich z Miedźna z wizytą w szkolebread_active_right

Koło Gospodyń Wiejskich z Miedźna z wizytą w szkole

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

21 września w Szkole Podstawowej w Miedźnie odbyły się zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem".