housesepator Galeriasepator Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzyniówka w SP w Dobrzyniówcebread_active_right

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzyniówka w SP w Dobrzyniówce

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

25 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Dobrzyniówce odbyły się zajęcia kulinarne, które poprowadziły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrzyniówce.