housesepator Galeriasepator Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata w SP w Kaliskach Kościerskichbread_active_right

Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata w SP w Kaliskach Kościerskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

Zajęcia zorganizowane 11 września przez Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Kościerska Chata dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich.