housesepator Galeriasepator ,,Festiwal ludzie dla ludzi'' Dni Powiatu Kartuskiegobread_active_right

,,Festiwal ludzie dla ludzi'' Dni Powiatu Kartuskiego

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej


 

W wydarzeniu wzięły udział reprezentantki Agroturystyki Zyta Górna Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

 

Fot. Magda Dzienisz