Drukuj artykuł

Rekrutacja

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 


 

W 2020 roku szkolenia realizowane w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II" są skierowane do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła.

 

Koła zainteresowane udziałem w szkoleniu przesyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy (poczta tradycyjna) na adres:

 

 

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: KSOW - KGW

 

 

lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

 

 

Uwaga! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 25 września (piątek) br. Decyduje data stempla pocztowego (poczta tradycyjna) lub data wpływu (skan, fax).

 

 

Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW, a lista zakwalifikowanych kół w każdym województwie zostanie opublikowana w ciągu 3 tygodni od dnia zakończenia rekrutacji na stronie www.efrwp.pl

 

Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 


Instytucją odpowiedzialną za treść komunikatu jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

 

Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.